Prinsjesdagviering Grote Kerk Den Haag 16 september 2014

Dit jaar was voor mij een heel bijzondere  Prinsjesdag. Dat kwam onder andere omdat ik een bijdrage mocht leveren aan de Prinsjesdagviering.
De Prinsjesdagviering is  een interreligieuze viering die vooraf gaat aan de troonrede  in de Grote kerk van Den Haag. Daarbij waren 1200 bezoekers aanwezig waarvan  de leden van de Staten Generaal ,de Eerste en Tweede Kamer,een aantal schoolkinderen, hoogwaardigheidsbekleders  en andere afgevaardigden van religieuze en culturele organisaties..

Drie kunstwerken van mij waren onderdeel van de viering, en hingen voor in de kerk. Mijn werk was in kleur gedrukt  in het programmaboekje  met de daarbij horende beeldmeditatie.
De reacties op de viering waren erg positief. De viering had een mooi thema; “Zachte krachten winnen”. Juist in een tijd met zoveel geweld wereldwijd sprak dit thema en de oproep daartoe aan. Bijzonder om met zoveel religies samen deze viering vorm te geven.

Geweldig dat religies op deze manier saamhorigheid en een vredelievende boodschap kunnen uitstralen. Voorbij aan de verdeeldheid , zoekend naar datgene wat sterk maakt en samenbindt!
Mooi ook dat verbeelding en kunst daar een rol in kunnen spelen.
Het was erg bijzonder om hier met mijn kunstwerken aan mee te doen!