Liturgische kleden (paramenten) zijn aangekocht door:

Stola's en scapulieren zijn aangekocht door voorgangers uit verschillende kerkgenootschappen (Rooms-katholieke kerk, Nederlands Hervormde Kerk, Gereformeerde Kerken in Nederland, Lutherse kerk, Nederlands Gereformeerde Kerk).

Beeldende kunst is gekocht door particulieren en instellingen: