Anne-Marie van der Wilt, geboren te Rotterdam in 1965 is na haar diplomering als a-verpleegkundige en een jaar leraren opleiding tekenen en theologie, theologie gaan studeren aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.
Zij studeerde af met als hoofdvakken: Liturgie en Kerkbouw.
Haar eindscriptie had als titel: Het ritme van het liturgisch jaar in kleur en verbeelding .

Deze scriptie onderzoekt het verschil in tijdsbeleving in het liturgisch jaar van de kerk en die van de postmoderne mens. Zij verdedigt, vanuit theoretische en praktische invalshoeken dat kleur en verbeelding een bijdrage leveren aan de verkleining van de kloof die er gaapt in de tijdsbeleving binnen de liturgie en die van de mens in het dagelijks leven.

Naast de verschillende opleidingen is zij altijd bezig geweest met het maken van kunstwerken, waarvan een groot aantal verkocht zijn.