titel\onderwerp:
Kunstwerk stiltecentrum psychiatrisch ziekenhuis De Geestgronden Haarlem 2006 (links)
Glasraam stiltecentrum De Geestgronden Haarlem 2006 (rechts)

opdrachtgever: Dienst Geestelijke Verzorging De Geestgronden Haarlem 2006

Achtergrondinformatie: In dit werk heb ik gekozen voor symbolen die dicht bij het leven staan. Het werk is uitgevoerd in materialen uit de natuur zoals hout en stenen. Te zien zijn:
  • Een gestileerde boom, uitgevoerd in verschillende soorten steen en staat symbool voor het mens zijn of het menselijke leven. Een boom heeft wortels, een kern en takken die naar het licht willen groeien. In een boom zit beweging, dynamiek. Een boom ziet er immers nooit hetzelfde uit.
  • Bogen van licht in het centrum van het werk uitgevoerd in glas in warme kleuren. De bogen kunnen verwijzen naar de regenboog, als teken van hoop of naar de zon die warmte geeft en energie.
  • Diverse panelen, met als basiskleuren blauw en groen. Het zijn kleuren van ruimte, perspectief, rust en uitzicht.
  • Het blauwe water dat als symbool een dubbelheid\dualiteit in zich draagt. Enerzijds hebben we water nodig om te kunnen leven, water als bron. Anderzijds is het water symbool voor chaos: water kan bedreigend zijn, je kunt er in verdrinken, ten onder gaan.
  • Op de voorgrond is ruw hout te zien, stukken van de pure boomstam. Mooi van kleur en structuur maar ook ruw. Deze stukken hout symboliseren hier de weerbarstigheid van het bestaan. Je kunt letterlijk er de splinters van in je handen krijgen.
Achtergrondinformatie glasraam:
Het glasraam is de entree van het stiltecentrum. Op het raam zijn de symbolen van de grote wereldreligies en levensbeschouwelijke stromingen te zien: hindoe´sme, boeddhisme, jodendom, islam, christendom en humanisme. Daarmee wordt direct duidelijk welke ruimte men betreedt, namelijk een multireligieus stiltecentrum. De symbolen van de wereldreligies zijn concreet weergegeven. De dynamiek zit in de beweging en kleurtoepassing van het raam, corresponderend met het geplaatste kunstwerk in de ruimte.