titel\onderwerp: Bruiloft te Kana

opdrachtgever: Doopsgezinde gemeente Utrecht 2007

Achtergrondinformatie: Dit werk is gebaseerd op het verhaal van de bruiloft te Kana uit Johannes 2: 1-11. Het is een drieluik gemaakt d.m.v. collagetechniek. Hout is het basismateriaal. De kernwoorden water, ontmoeting, licht en hoop heb ik verwerkt in het kunstwerk. In het werk zijn zes vaten of kruiken te zien. Ik heb gekozen om de contouren van kruiken te verbeelden, ik heb hier zand, gips, hout en verf gebruikt. De contouren van de kruiken staan allereerst voor de zes kruiken uit het verhaal. Maar ze kunnen ook verwijzen naar mogelijke periodes in ieders leven. Daarmee bedoel ik dat situaties in het leven kunnen veranderen, dat mensen kunnen veranderen. Niet alles staat vast of is onbeweeglijk. Ook dat is een teken van hoop!
Het linkerpaneel bestaat uit schildering met daarop glas verwerkt. Een groot deel van de schildering is groen, verwijzend naar de schepping en het steeds weer opnieuw doorbrekende leven, dwars door alle dorheid heen. Er zit ruimte en perspectief in. Het centrum van het werk laat een volledige kruik zien. Dit middenstuk springt er als het ware uit. Hier gaat het om, hier gebeurt het. Het geheel is bewerkt met glas, waardoor het oplicht en glanst.
De voegen van het glas hebben verschillende kleuren. Daar waar het water wijn wordt is de voeg rood gekleurd. Dit is de plek waar sprake is van echte ontmoeting tussen mensen onderling maar ook tussen mens en God. Hier worden mensen geraakt, geïnspireerd. Het middenstuk bestaat uit een smalle strook hout in een lichte warme kleur geschilderd verwijzend naar het Licht van God in de wereld en naar het licht, de hoop die kan ontstaan, in de ontmoeting tussen mensen.
Er zijn gestileerde mensenfiguren uitgevoerd in hout waar de nerf nog goed te zien is. De mensfiguren hebben verschillende kleuren verwijzend naar de rijkdom aan verscheidenheid van mensen en kinderen. Er is één rode figuur. Deze figuur zou Jezus kunnen zijn die mensen voorleeft, wellicht aanwezig is in de ontmoeting tussen mensen. De mensen zijn onderweg op zoek naar het Licht, naar Licht in het bestaan.
Uit het donker van het water ziet u rode stukjes glas die verder meer naar het licht toe de contouren krijgen van vogels. De vogels hebben een rode kleur verwijzend naar de wijn, maar ook naar de Geest Gods die mensen de adem inblaast, energie en kleur geeft en in beweging zet. De vogels staan symbool voor vrede, vrijheid en bevrijding waar uiteindelijk ieder mens naar verlangt.