Ramen van de kerk van Zevenhuizen, foto's van Anita ten Horst
titel\onderwerp: Mensen onderweg, zoekend naar zingeving en Licht in hun leven, ge´nspireerd door het mysterie dat geloof heet.

opdrachtgever: Gereformeerde kerk Zevenhuizen (Zuid-Holland) 2004

Achtergrondinformatie: Het ontwerp voor de glasramen in de Gereformeerde kerk is tot stand gekomen na uitvoerig overleg met de gemeente. Belangrijk was dat de glasramen iets zouden laten zien van de spiritualiteit van de gemeente, van wat hen inspireert en motiveert, wat zij geloven en belijden. In gesprekken met gemeenteleden kwam het beeld naar voren van de gemeente onderweg: Mensen onderweg, op zoek naar het Licht. Ieder mens met zijn of haar eigen levensverhaal. Ieder gaat zijn of haar weg. Als gemeente ben je er om met elkaar wel en wee te delen, om er voor elkaar te zijn, voor mensen dichtbij maar ook mensen verderweg.
Voor mijzelf als theoloog is het belangrijk om te weten wat een gemeente verwacht van een kerkgebouw, welke aspecten belangrijk zijn voor het vieren van de eredienst. De gemeente noemde dat voor hen de kerk ruimte moet geven om met elkaar te vieren, te leren en te kunnen mediteren.

Ik heb in het ontwerp gekozen voor tamelijk gestileerde figuren, maar wel met herkenbare elementen. Ik acht het van groot belang dat mensen in mijn werk ruimte ervaren voor hun eigen beleving. Er zijn verschillende mensfiguren te zien. Het zijn mensen onderweg met allerlei ervaringen en emoties: de ene mens is vrolijk en blij en heeft daar ook alle reden toe, de andere is verdrietig en wanhopig en gaat gebukt door het leven. Dan zijn er onderweg mensen met wie je kunt delen in elkaars vreugde en verdriet. Mensen die schoonheid uitstralen maar ook mensen die letterlijk of figuurlijk een barst in hun bestaan ervaren, wat zelfs aan de buitenkant zichtbaar kan zijn.

Op het grote glasraam is een gaffelkruis of tau-kruis te zien. Het is een vorm die het kruis verbeeldt, maar het kan ook een mens zijn of een boom. Het gaffelkruis kan een mens verbeelden die roept, schreeuwt, juicht of zegent. Het beeld van een boom staat voor mij symbool voor het leven zelf. Het gaffelkruis is de kern van het grote raam en is opgenomen in de weg die mensen gaan.
Uitgevoerd in dezelfde kleur glas als het gaffelkruis is op het middelste kleine raam een figuur te zien die onder de mensen is maar niet zomaar direct te herkennen. Je moet er wel je best voor doen. Deze figuur staat voor Jezus, die de mensen voor ging op weg naar het Licht. Deze verbeelding is ge´nspireerd door de tekst uit het evangelie naar Johannes waar staat: ĹMidden onder u staat Hij die gij niet kent.ĺ

Kort samengevat verbeelden de ramen: Mensen onderweg zoekend naar zingeving en Licht in hun leven, ge´nspireerd door het mysterie dat geloof heet!