titel\onderwerp: Door kleur bewogen

opdrachtgever: St .Antonius ziekenhuis, Leidse Rijn Utrecht (stiltecentrum)

achtergrondinformatie: hout , glas mozaïek