Lezing aanbod

Tijdens een lezing laat ik foto’s van mijn werk zien via de beamer. Ik vertel over de totstandkoming van kunstwerken, de achtergrond en de symboliek. Tijdens de lezingen is er ruimte voor interactie met de zaal zodat de lezing een levendig karakter krijgt.

De lezingen die ik geef zijn geschikt voor vorming- en toerusting bijeenkomsten van kerken of voor verenigingen. Er is keuze mogelijk uit onderstaande 3 lezingen:

“Geloof verbeeld in kleur”, de inhoud van deze lezing wisselt omdat ik steeds weer nieuw werk maak waar ik over vertel.

“Passielezing” , deze is zeer geschikt in de tijd voor Pasen, aan de hand van woord en beeld sta ik stil bij het lijden en sterven van Jezus.

-“Iconenlezing”, tijdens deze lezing laat ik foto’s van mijn eigentijdse glasmozaïek iconen zien en vertel hierover. Ook aan bod komt de relatie tussen mijn eigentijdse iconen en de iconen uit de traditie van het vroege christendom.

Met een korte pauze meegerekend duurt de middag/avond ongeveer 2 uur, dat hangt af van de vragen die er gesteld worden. Na afloop is er de mogelijkheid om kaarten van mijn werk te kopen, evenals het boek Zin in Kleur dat in juni 2013 verschenen is bij uitgeverij Boekencentrum .

Voor een lezing vraag ik € 175,00 exclusief reiskosten.

 

Achtergrondinformatie voor PR omtrent een lezing

Anne-Marie van der Wilt heeft zich gespecialiseerd in het gebruik van beeldende kunst om thema’s uit geloof, Bijbel en leven uit te drukken. Als predikant, theoloog en beeldend kunstenaar werkt ze voor kerken, ziekenhuizen, zorgcentra, huizen van bewaring en andere instellingen. Daar ervaart ze dat verbeelding en kleurgebruik van groot belang zijn voor de geloofsbeleving en beleving van zin in het bestaan. De postmoderne tijd heeft meer dan ooit behoefte aan verbeelding als aspect van zingeving. In een spel van kleur en vorm geeft van der Wilt uitdrukking aan existentiële thema’s. Met haar werk wil zij ruimte bieden aan de verbeelding van de toeschouwer.

Zij maakt toegepast werk in opdracht (liturgische kleden voor de eredienst, kunstwerken en ramen voor kerken en stiltecentra) en vrije kunstwerken. Haar werk kenmerkt zich door de verschillende materialen (textiel, glas, mozaïek, hout, verf) en helder kleurgebruik.

De afgelopen 5 jaar heeft Anne-Marie een serie eigentijdse iconen van glasmozaïek gemaakt.

 

Anne-Marie van der Wilt, geboren te Rotterdam in 1965, is na haar diplomering als A-verpleegkundige eerst een jaar lerarenopleiding tekenen en theologie, daarna theologie gaan studeren aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zij studeerde af met als hoofdvakken Liturgiek en Kerkbouw. Landelijk en regionaal is zij inmiddels bekend bij vele kerkgenootschappen en heeft reeds allerlei opdrachten uitgevoerd. Het gaat om o.a. glaskunst (raampartijen en glasmozaïek), adviezen bij de (her-)inrichting van kerkgebouwen en stiltecentra, religieuze kunst, het maken van liturgische kleden en stola’s (paramenten).

Anne-Marie was op 2 april 2017 te gast bij Annemiek Schrijver in het KRO/NCRV Tv programma “de Verwondering”. ( te bekijken via uitzending gemist)

In de afgelopen periode, waarin we allemaal te maken kregen met het coronavirus heb ik een serie van 38 video’s op YouTube geplaatst. Deze serie heb ik genoemd: KUNST ALS TROOST. In deze serie laat ik kunstwerken en eigentijdse iconen zien die ik afgelopen jaren heb gemaakt en vertel daarover. De kunstwerken zijn gebaseerd op Bijbelverhalen. De beeldmeditaties kunnen naast troost, en bemoediging ook inspireren tot verstilling en meditatie.

U/ je kunt je gratis abonneren op mijn YOU TUBE Kanaal https://youtu.be/JhjcVGs6t_A.

Alle video’s zijn nog terug te kijken.

Een aantal keren per jaar geef ik een nieuwsbrief uit waarin ik u/ jullie op de hoogte houdt over mijn werk, u/je kunt zich via de website abonneren.

Iconenexpositie: Eigentijdse iconen

Sinds mei 2016 heb ik een expositie van inmiddels 26 eigentijdse iconen van glasmozaïek die inmiddels al vele keren is geboekt.

Bij de tentoonstelling is het mogelijk om een lezing te verzorgen waarbij ik inga op de achtergrond van klassieke iconen en hoe ik mij daartoe verhoud met mijn werk. Ook vertel ik over mijn inspiratie.

Praktisch:

Wij brengen en halen de iconen naar de kerk of expositieruimte en kijken mee bij de ophanging.

Pakken ze uit en ook weer in.

De iconen wegen minimaal 5 kg per stuk , van belang is dat een eventuele rail of haak dit gewicht kan dragen.

Verzekering:

Wij gaan uit dat de kerk de tentoonstelling verzekerd.

De evenementen verzekering van Donatus biedt een goede prijs kwaliteit verhouding. Als kunstenaar is het helaas niet mogelijk om dit tegen een redelijke prijs te doen, voor een kerkelijke gemeente wel.

Toezicht: wij gaan ervan uit er gedurende de tentoonstelling enige vorm van bewaking is.

Bij de iconen wordt het volgende bijgeleverd:

– 40 catalogi die mensen in kunnen zien bij het kijken naar de iconen.

– gelamineerde titelbordjes die met buddies onder de iconen kunnen worden geplaatst.

 

Iconenlezing:

Uit ervaring blijkt dat mensen erg waarderen als ik er de lezing bij geef.

Tijdens deze lezing laat ik foto’s van mijn eigentijdse glasmozaïek iconen zien via de beamer en vertel hierover. Ik ga in op de inhoud en achtergrond ervan.

Ook ga ik in op de relatie tussen mijn hedendaagse iconen en de iconen uit de traditie van het vroege christendom.

Met een korte pauze meegerekend duurt de avond/middag ongeveer 2 uur, dat hangt af van de vragen die er gesteld worden.

Naast de lezing is er ook de mogelijkheid om voor te gaan in een kerkdienst waarin één van de iconen centraal staat.

Na afloop is er de mogelijkheid om kaarten van mijn werk te kopen, evenals het boek Zin in Kleur dat in juni 2013 verschenen is bij uitgeverij Boekencentrum .

Omdat de originele iconen niet te koop zijn biedt ik de mogelijkheid om een reproductie te kopen of te bestellen in diverse formaten. Wel is het mogelijk om een eigentijdse icoon in opdracht te maken

Offerte:

Omdat de exposities veel tijd vragen en onkosten gemaakt moeten worden heb ik de volgende bedragen berekend.Als richtlijn houd ik mij aan de prijzen die Artway en CNV kunstenbond hebben vastgesteld. De prijs is afhankelijk van de periode dat de iconen worden geëxposeerd. De complete serie van 26 iconen voor 6/8 weken (kan ook voor kortere tijd, dan is de prijs ook lager)

  • € 500,00 exclusief Reiskosten halen en brengen.
  • Voor 1 maand is de prijs €300,00
  • € 155,00 lezing van 2 uur met korte pauze
  • € 120,00 reguliere preekbeurt

Een lezing zonder expositie komt op €175,00 excl reiskosten

Mocht u meer achtergrondinfo over mij willen zien verwijs ik u graag naar de KRO/NCRV aflevering van 2 april 2017 waar ik te gast was bij Annemiek Schrijver in het TV programma de Verwondering , het radio-interview Radio Zuidplas, of de video gemaakt door RTL 4 voor het programma Plezier en Passie. Voor een link naar deze programma’s zie op mijn website.