Anne-Marie van der WIlt

Beeldend kunstenaar – theoloog

Anne-Marie van der Wilt, geboren te Rotterdam in 1965 is na haar diplomering als A-verpleegkundige aan de leraren opleiding tekenen en theologie gaan studeren. Daarna vervolgde zij haar studie theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.
Zij studeerde af met als hoofdvakken: Liturgie en Kerkbouw.
Haar eindscriptie had als titel: Het ritme van het liturgisch jaar in kleur en verbeelding .

Anne-Marie heeft zich gespecialiseerd in het gebruik van beeldende kunst om thema’s uit leven, geloof, en Bijbel uit te drukken. Als predikant, theoloog en beeldend kunstenaar werkt ze voor kerken, ziekenhuizen, zorgcentra, huizen van bewaring en andere instellingen. Daar ervaart ze dat verbeelding en kleurgebruik van groot belang zijn voor de geloofsbeleving en beleving van zin in het bestaan. De tijd waarin wij leven heeft meer dan ooit behoefte aan verbeelding als aspect van zingeving. In een spel van kleur en vorm geeft Anne-Marie uitdrukking aan existentiële thema’s. Met haar werk wil zij ruimte bieden aan de verbeelding van de toeschouwer.

Landelijk en regionaal is zij inmiddels bekend bij vele kerkgenootschappen en instellingen. Zij heeft inmiddels vele opdrachten uitgevoerd. Te denken aan toegepast werk zoals liturgische kleden voor de eredienst, kunstwerken en ramen voor kerken en stiltecentra en vrije kunstwerken. Haar werk kenmerkt zich door het gebruik van verschillende materialen (textiel, glas, mozaïek, hout, keramiek en verf) en helder kleurgebruik.

De afgelopen 4 jaar heeft Anne-Marie een serie eigentijdse iconen van glasmozaïek gemaakt. Deze iconen reizen als tentoonstelling door het land. Naast het ontwerpen en creëren van kunstwerken geeft zij er ook lezingen over door het gehele land.