Boeken

Presentatie boek Zin in kleur

Op zaterdag 1 juni 2013 presenteerde Anne-Marie van der Wilt, beeldend kunstenaar en theoloog, haar eerste boek Zin in Kleur in de Ontmoetingskerk te Zevenhuizen(ZH). Na uitleg over haar bezieling en motivatie bij het werk werden in een bomvolle kerkzaal twee exemplaren uitgereikt aan niemand minder dan professor dr. Niek Schuman, hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en de bekende dichter-dominee Hans Bouma.

Zin in kleur is een kleurrijk en ontdekkend lees- en kijkboek. Het combineert prachtige en veelzeggende kunstwerken met meditatieve woorden. Met glas, zijde, hout en verf maakt Anne-Marie van der Wilt kunstwerken vanuit het Licht dat haar inspireert. Daar zit ook de pastorale kracht van haar werk. Ze helpt mensen om in kleur zin te geven aan het leven; om kleur te geven aan het verlangen, zonder het donker en de wanhoop te verbloemen. Gebrokenheid poetst ze niet weg. Dat maakt haar werk zo diep menselijk en geaard.

Bij de presentatie was een expositie van de mooiste 10 kunstwerken uit het boek aanwezig.

Impressie

Tijdens de presentatie van het boek hebben professor dr. Niek Schuman, hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en de bekende dichter-dominee Hans Bouma een voordracht gehouden.

Beide voordrachten zijn te lezen: Professor dr. Niek Schuman en dichter ds. Hans Bouma.

Recenties van het boek Zin in Kleur

– Kerkinformatie, maandblad PKN
– Nederlands Dagblad
– Algemeen Dagblad
– Christelijk Weekblad
– Website bol.com, recensie

Door H.Buning: 

“We vergeten het nog vaak, maar kunst hoort ook bij de kerk. Dat is niet vanzelfsprekend. Bij protestantse oproeren zijn in het verleden beelden van kunstenaars onheilig behandeld en stukgeslagen. Nog steeds zijn er religieuze fanatici, die beelden van andere religieuze groepen vernietigen. Maar er is binnen protestantse kerken die lange tijd een beeldenverbod hanteerden, een verandering opgetreden. Zowel feministische theologen als de Van der Leeuw-stichting hebben de ogen van velen geopend voor de bijdragen die beeldend kunstenaars hebben verleend aan de verfraaiing van het kerkinterieur. Een andere generatie gaat hiermee verder in de 21ste eeuw. In het boek van de jonge predikante en beeldend kunstenares Anne-Marie van der Wilt zijn zo’n twintig Bijbelse thema’s uitgewerkt en in kleur gebracht. Zij werkt veel met glas en houtafval en maakt mooie voorwerpen die ook voor meditatief doel gebruikt kunnen worden. Ook zijn voorbeelden van wandkleden en antependia in dit boek opgenomen. Het is een goede zaak wanneer kerkelijke interieurcommissies met dit kleurrijke boek omgaan. Aan de vormgeving van kerkelijke/religieuze kunst heeft deze jonge theologe en beeldend kunstenares een welkome bijdrage geleverd”.

-Hart van Holland, regio Zuidplas

Folder boekencentrum

Link naar folder

Het boek Zin in kleur is niet meer in de boekhandel te koop, nog wel te bestellen via mijn webwinkel.

Op dit moment werk ik aan mijn tweede boek over de eigentijdse iconen en kruiswegstaties dat waarschijnlijk begin 2022 te koop zal zijn.