Te koop staande kunstwerken

Toont alle 7 resultaten

Door God gekend

Titel:  Door God gekend/ Psalm 139 

Materiaal: hout met glasmozaïek

afmeting: 1.22x 1.22 m

Achtergrondinfo: Psalm 139 bezingt Gods grootheid op een wel heel bijzondere manier. Het is geen theologische verhandeling, maar een gebed tot God met de vraag om geheel en al gekend te worden. Het Hebreeuwse woord voor kennen is jada. Dit kennen is relationeel, als een persoonlijke verhouding. Met kennen wordt bedoeld: zich bekommeren over of het liefhebbend zorgen voor iemand. Nooit gaat het over verstandelijk kennen, het gaat om kennis waar het hart bij betrokken is.
Uit deze psalm spreekt een groot vertrouwen, en verwondering dat God op deze manier de mens nabij is. De dichter bezingt hoe God de mens omgeeft in alles wat hij doet en meemaakt. God als grond van het bestaan. God als grondtoon van het leven. God niet ver weg, juist heel dichtbij. God, die weet heeft van alles wat er speelt bij zijn schepselen, zijn mensen. God, die de mens omgeeft van begin tot einde. Niets ontgaat deze relationele God. Een mooi beeld, dat veel mensen geloofsvertrouwen geeft: je ten diepste gekend weten door de God die jou ooit heeft geschapen.

Drieluik Engel

Titel: Engel

Opdrachtgever: Eigen beheer

Achtergrondinformatie:

De vorm van dit drieluik of triptiek is gebaseerd op het Middeleeuwse retabel, een altaarstuk waar mensen rondom konden lopen.

De zijpanelen zijn gemaakt van glasmozaïek, het middenpaneel van hout met daarachter een applique van zijde. De ongewone combinatie van glas en zijde, harde en zachte materialen, wil het contrast tussen hemel en aarde laten zien. Daar waar hemel en aarde op elkaar betrokken zijn, kan een engel zichtbaar worden.

Materiaal: glasmozaïek, garen, zijde, acrylverf, multiplex.

Afmetingen:  (uitgeklapt) 70 x 145 x 3 cm (hxbxd)

Gethsemané

Titel: Gethsemané

Opdrachtgever: Eigen beheer

Achtergrondinformatie:

Het kunstwerk is geïnspireerd door het verhaal van Jezus in het hof van Gethsemané. Jezus gaat bidden en vindt daarna zijn discipelen in slaap. Woorden staan geappliqueerd op de zes figuren die zich afwenden van de centrale figuur.

Materiaal: glasmozaïek, garen, acrylverf, vilt, hout.

Afmetingen:  115 x 80 x 4 cm (hxbxd)

Gezegend

Titel: Gezegend

Materiaal: glas, keramiek, hout

Achtergrondinfo : GEZEGEND

Ik moet denken aan het lied van Typhoon, ‘alles is gezegend”. In een interview vertelt hij dat hij God dichtbij weet en altijd op God terug kan vallen, wat er ook gebeurt. Niet dat er dan geen negativiteit meer is….. ‘de demonen kunnen zomaar weer naast je op de bank zitten en vragen of je een kopje thee lust’. Gezegend ben je als je op God vertrouwt zegt de profeet Jeremia, wanneer je je op God richt. Eigenlijk wil dat zeggen dat God jou het goede toewenst. Deze boom wil dat uitstralen. Ieder mens doet ertoe voor God. Wanneer je daarop durft vertrouwen kan dat ook jouw leven kleur geven.

Jeremia 17: 7-8

7Gezegend wie op de HEER vertrouwt,
wiens toeverlaat de HEER is.
8Hij is als een boom geplant aan water,
zijn wortels reiken tot in de rivier.
Hij merkt de komst van de hitte niet op,
zijn bladeren blijven altijd groen.
Tijden van droogte deren hem niet,
steeds weer draagt hij vrucht.

Afmeting: 1.22x 1.60 m

Onverwachte Wending

Titel: Onverwachte Wending

Materiaal: Hout met glasmozaïek

Achtergrondinfo: “Onverwachte Wending”

Op kruispunten in de heilsgeschiedenis van God met mensen zijn het vrouwen die de doorgang daarvan mogelijk maken. Bijzonder omdat vrouwen in de tijd van de Bijbel een ondergeschikte rol hadden aan die van de man. Het is God zelf die dit doorbreekt door vrouwen een sleutelrol te geven. We vinden dit terug in de stamboom van Jezus.

We lezen van onvruchtbare aardsmoeders Sara, Rebekka, Rachel , maar ook over vrouwen wie onrecht is aangedaan;Tamar, Rachab, Batseba, Ruth, alle vier waren vreemdelingen en werden met de nek aangekeken. Al deze vrouwen krijgen een cruciale rol in Gods Heilsgeschiedenis.

De man wordt telkens opzij geschoven en deze vrouwen blijken dan de garantie dat de geschiedenis, die levensloop door kan gaan, tegen de mannen in en boven de mannen uit. Het verhaal van God met mensen gaat dus niet uit eigen kracht telkens door.

In het N.T. is het Elisabeth die opnieuw onvruchtbaar is en zo loopt er als het ware een rode draad van geboortes uit onvruchtbare of buitengewone vrouwen door de hele Bijbel. Uitkomend bij Maria die Jezus ter wereld brengt via ook weer een wonderbare geboorte. Allemaal om duidelijk te maken dat waar menselijkerwijs geen doorgang lijkt te zijn, God nieuwe wegen opent.

Op het paneel zijn de vrouwen omgeven door de rode bloedlijnen van heil verbonden met het hart van Gods liefde. Rood als kleur van Gods liefde, Gods Geest, kleur van bloed.

Groen als kleur verwijzend naar Gods trouw, hoe God zich op leven en dood verbindt met mensen, mensen perspectief en een nieuw begin gunt.

 afmeting: 1.00x 1.45m

 

Schoot van ontferming

Titel : Schoot van ontferming/lofzang van Zacharias

Materiaal: hout, glas, licht achter glas

Achtergrond info: Kunstwerk “EEN SCHOOT VAN ONTFERMING ” geïnspireerd op de tekst uit Lucas 1:78 -80 “De Lofzang van Zacharias”

“Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God

zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan

en verschijnen aan allen die leven in duisternis

en verkeren in de schaduw van de dood,

zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.”

Op het kunstwerk van glas en hout is een brede basis te zien verwijzend naar “de schoot van ontferming” ( Huub Oosterhuis), of zoals de Bijbeltekst zegt “de liefdevolle barmhartigheid van onze God “.

Van daaruit is veel beweging te zien vormen die het leven zelf weergeven, verschillend van vorm, zoals het leven zich aan ons voordoet. Soms speels licht van kleur, dan weer donker of een mengvorm daarvan, Soms gebroken soms juist heel uit 1 stuk. Het leven dat zijn weg gaat. Centraal een opgaande zon die licht verspreidt en een weg vrijmaakt waar het licht ongehinderd doorgang kan vinden. Het licht van God dat een tegenkracht vormt tegen donker, duister, zinloosheid en negativiteit. Het Licht met Jezus naar de wereld gekomen om ons allen uit te nodigen om ons op dat Licht te richten.Er zijn momenten en situaties dat we het helaas zelf niet zo kunnen ervaren , dat we ons juist ongezien en eenzaam voelen. Het kan zijn dat donker, dat verdriet ons verblinden om überhaupt licht te kunnen zien. Momenten dat zinloosheid en negativiteit ons leven doordrenken en ons somber kan maken. In deze Lofzang staat er zo troostend dat God een Schoot van ontferming is, waar wij op terug kunnen vallen die ons opvangt als we in het donker weg zakken.

Soms duurt het donker lang en vraagt het veel geduld van ons mensen om te wachten tot het weer lichter of licht wordt. Dat Licht dat ons innerlijke vrede wil geven. Dit kunstwerk wil een oproep zijn ons steeds weer te richten op de liefdevolle barmhartigheid van God, ons hart onze ziel daarvoor op een kier te houden.

 

Afmeting: 1.22x 1.53m

Vruchtdragen

Titel: Vruchtdragen

Materiaal: hout, glas, licht achter glas

Achtergrondinfo;

Vruchtdragen is uiting geven aan de talenten en gaven die ieder mens heeft gekregen. Talenten die allemaal waardevol zijn en er toe doen. Vruchtdragen in allerlei kleuren omdat de vruchten van ons leven er steeds weer anders uit zien.

De kleuren verbeelden de ontwikkeling die je als mens gaat. In iedere levensfase kunnen de vruchten anders van kleur zijn, kunnen je talenten anders vorm krijgen. Dit kunstwerk gaat over je geloof levend houden, van daaruit je leven betekenis geven. Je focus houden op wat jou als mens voedt en inspireert.

Geïnspireerd door de teksten uit het Evangelie van Johannes:

Johannes 15: 5 ‘Ik ben de wijnstok, jullie de ranken. Als iemand ik mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen’.
Johannes 15: 16 ‘Jullie hebben niet mij uitgekozen maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht’.

Afmetingen:1.22x 1.70 m