ROOD is de kleur van Gods Geest, liefde, enthousiasme en feest. Te denken aan het Pinksterverhaal waarbij de discipelen, vrienden en vriendinnen van Jezus in vuur en vlam werden gezet, in beweging naar de wereld toe. Door de Geest van God die mensen bemoedigt, troost op weg helpt waar menselijkerwijs wegen zijn vastgelopen, maar ook de Geest van God die enthousiast maakt, blij en vrolijke maakt, de kleur van creativiteit , van liefde van mensen onderling maar ook de liefde tussen God en mensen.

Gods Geest wordt op het rode kleed gesymboliseerd door de duif te midden van de druppel en vlam vormen. Ook zien we een gestileerde boom, waar je eventueel ook een kruisvorm in zou kunnen zien of een levensboom . Vanuit de boom zien we een gehalveerd hart verwijzend naar de liefde en betrokkenheid van God op ons leven. God houdt ons vast op een manier die ruimte geeft.

PAARS is de kleur van verwachting en inkeer passend bij de tijd van advent en de 40 dagen voor Pasen. Op het paarse kleed is het Tau of gaffelkruis te zien, een kruisvorm afgeleid van de Griekse letter Tau. Deze kruisvorm verwijst naar het kruis van Christus, maar kan ook een mens uitdrukken in verschillende emoties; een juichende mens, een mens die het uitroept, een mens in gebed, een mens die een ander zegent.

Bij het Tau of gaffelkruis is een engel zichtbaar. Engelen zijn in de Bijbel boodschappers van God die tussen hemel en aarde bewegen. Er zijn twee lichtbogen te zien als teken van Gods ontferming daar waar wij mensen het nodig hebben.

God wil ons bijlichten op de weg die wij gaan. Naast paars zien we de kleur roze passend bij de zondagen Laetare en Gaudete.

Op deze twee zondagen op de derde zondag van advent en de vierde zondag van de veertigdagentijd vermengt het wit van Pasen en Kerst zich met het paars .

WIT is de kleur van Feest, passend bij Pasen en Kerst, wit is de kleur van opstanding , nieuw begin en nieuw leven.

Daarbij denken we aan het Licht van God dat in de mens Jezus geboren wordt met Kerst. Maar ook het Licht van God dat zichtbaar wordt bij de opstanding van Jezus Christus met Pasen . Met de opstanding van Jezus worden ook wij uitgenodigd om een nieuw begin te maken ons waar mogelijk te bevrijden uit alles wat ons inperkt en klein houdt. Het Licht van God dat dwars door duisternis en donker heen breekt als kracht en bemoediging ,als teken van God die naar ons omziet verbeeld door de lichtstralen. Om dit onstuitbare en onbedwingbare Licht zijn twee handen te zien. Deze handen willen zich aan de vlam van het Licht warmen en tegelijkertijd ook koesteren en beschermen.

GROEN is de kleur die verwijst naar Gods goede schepping. Groen verwijst ook naar Gods belofte om altijd trouw te blijven wat zijn hand begonnen is te doen aan de wereld en hen die daarop wonen. Wij krijgen de opdracht van God om goede rentmeester te zijn met eer en respect voor de schepping uitgedrukt in de twee handen. Tussen de handen zien we diverse bladvormen die verwijzen naar de veelkleurige schepping waar wij mensen van mogen genieten.

De lichte groene blaadjes zijn een teken dat alles wat leeft licht nodig heeft om te groeien, zonder licht is er geen leven. De kabbelend doorgaande lijnen op het kleed verwijzen naar kabbelend stomend water die de verbinding maken naar de wereld en de natuur.