Gedachteniswand voor de kerkzaal van PKN gemeente Zeist -West, 2018

Titel: “in beweging gezet”

Techniek: glas paneel met licht erachter bewerkt met glasapplique, hout met glas mozaïek

Met Pinksteren vieren we dat Gods Goede Geest  de discipelen, vrienden en vriendinnen van Jezus heeft getroost, bemoedigd. Hen weer nieuwe energie en creativiteit gaf na de intensieve en bewogen periode rondom sterven, dood, opstanding en hemelvaart van Jezus. De Geest van God zet hen in beweging maakt hen enthousiast en creatief. De Geest Inspireert hen om het evangelie verder te vertellen dwars door alle grenzen heen, zo ontstaat de christelijke kerk. Gelukkig is Gods Geest niet voorbehouden aan het Pinksterfeest maar wil juist zichtbaar voelbaar zijn alle dagen van het leven, ook in ons leven. Gods goede Geest wil ook ons  bemoedigen, troosten als we dat nodig hebben, ons enthousiast en creatief maken.

In de stiltehoek gemaakt voor de kerkzaal van PKN gemeente Zeist-West heb ik dat zichtbaar willen maken. Op het middelste glaspaneel  centraal verbeeld door de duif. De duif die in de christelijke traditie symbool staat voor de Heilige Geest. Dit beeld komt uit de vier evangeliën die alle vier de doop van Jezus in de Jordaan beschrijven. Gods Geest daalt in de vorm van een duif op Jezus neer. Deze belangrijke gebeurtenis aan het begin van Jezus optreden is een schitterend verhaal met bijzondere betekenis: “Jezus wordt hier voor het eerst Zoon van God genoemd”. Deze gebeurtenis  verwijst ook naar de waterverhalen uit het O.T. De elementen die deze verhalen gemeenschappelijk hebben zijn het water, de ondergang in het water, de rol van de duif en het moment van vernieuwing, de opgang uit het water. Het verhaal van Noach , een zondvloedverhaal, is hier een mooi voorbeeld van. Het is hier de duif die de eerste keer uitvliegt om na de zondvloed  te kijken of er al nieuw leefbare aarde is. Als dat niet het geval blijkt keert hij terug. Wanneer de duif de tweede keer uitvliegt keert hij terug met een olijftak , teken dat er leven mogelijk is. De derde keer blijft de duif weg als teken dat er weer volop leven op aarde mogelijk is.

Vanuit de doop en het zondvloed verhaal is de duif een universeel symbool geworden voor hoop, vrede en gerechtigheid.

De duif op het kunstwerk land te midden van de gemeente als teken dat God nog altijd zichtbaar voelbaar in ons midden aanwezig is en wil zijn, ook als wij dat niet zo ervaren. Er zijn  organische vormen te zien gerelateerd aan vormen zoals we ze in de natuur tegenkomen. De organische vormen laten volop beweging zien verwijzend hoe de Geest van God Haar werk doet en ons mensen in beweging wil zetten.

Naast beweging en dynamiek is er gekozen voor diverse blauw en  groene tinten die willen uitnodigen voor verstilling , meditatie, rust en ruimte. Mensen willen uitnodigen om zich op te laden aan de Bron die God voor ons wil zijn.

Blauw is  de kleur van perspectief, ruimte,rust, hemel, betrouwbaarheid.

Groen is de kleur van Gods trouw, Gods eeuwigheid, natuur,schepping, perspectief, nieuw begin.

De warm witte tinten zijn  kleuren die verwijzen naar het  Licht, het  Licht van God/ Christus, het Licht van de Opstanding, het nieuwe begin. Kleur van warmte en verwarmd worden. De lichtsymboliek  wordt  geaccentueerd door het licht achter het glaspaneel.

De stiltehoek  wil ruimte bieden aan de kijker om er van alles in te ontdekken en zo tot de verbeelding spreken. De stiltehoek wil uitnodigen tot verstilling, meditatie, gebed en het branden van een kaars evenals een gedenkplaats zijn voor mensen om degene die overleden zijn te gedenken. Hun namen worden opgeschreven op een witte steen en  in “het boek van de namen”, beiden worden gelegd op de wandtafel van het kunstwerk.