Kerkzaal Christelijk gereformeerde kerk in Dordrecht 2015

Techniek: Set van 4 liturgische kleden en twee Griekse letters, de Alpha en Omega van hout met glas mozaïek

De kleden zijn  gebaseerd op de gelijkenis van de Zaaier Mattheus 13; 1-23

Een beeldverhaal vol symboliek waarin Jezus als zaaier het goede zaad van het evangelie zaait en de mensen in de wereld het heel verschillend ontvangen.

In de vier liturgische kleden is de figuur van de zaaier steeds aan de linkerkant te zien. De Zaaier maakt een ruimhartige beweging naar de wereld toe en de mensen die daarop wonen. Die beweging is naast ruimhartig ook gul;  ieder mens mag deelhebben aan de liefde van God en Jezus  en wordt daartoe uitgenodigd zoals we kunnen lezen in de verhalen opgetekend in de Evangeliën. Naast de Zaaier is steeds een Gaffel of Taukruis te zien. Een kruisvorm die verwijst naar het kruis van Jezus Christus maar ook een mens kan verbeelden. Een mens die het uitroept van vreugde maar ook van verdriet. Het kan ook verwijzen naar een mens die zegent. Kortom een manier van het kruis verbeelden dat voor meerder uitleg vatbaar is. Daarnaast zou u er ook een levensboom in kunnen zien.

De kleuren van het liturgisch jaar verbeelden het vertrouwen en de belofte van God. Zij omvatten een heel mensenleven met al haar hoogte- en dieptepunten.

Zo zet het wit van de Opstanding de mens opnieuw in de ruimte om te leven, om te vieren. Wit maakt een nieuwe begin mogelijk. Op het witte kleed zijn stralen uit de hemel te zien die de mens omgeven in alles wat hij / zij meemaakt in dit leven.

Het rode kleed, de kleur van Geest, liefde,  beweging, dynamiek, inspiratie, veerkracht, verbeeldt in vlammen wat mensen beweging zet en druppels die mensen putten uit de bron. ‘

Het groene kleed verbeeldt het leven, de groei, de natuur en de schepping die na dorre, koude winter in de lente doorbreekt. Nieuw leven ontstaat, alles komt weer tot bloei , uitgedrukt in halmen met graankorrels.

Veelkleurig paars is de kleur van inkeer, lijden, verdriet en verwachting. De verbeelding wil laten zien dat de mens gedragen wordt in wat hij of zij meemaakt: gedragen door hoop en verwachting wordt de mens soms uitgetild boven de zwaarte van het bestaan. Het gaffelkruis is gebarsten als verwijzing naar de pijn en kwetsbaarheid van het leven maar ook naar het lijden van Christus.