Liturgische kleden PKN gemeente Nijverdal

Uitgangspunt is steeds het symbool van de boom geweest.

Een boom is een symbool dat vaak terugkomt in de Bijbel.

In de evangelieverhalen wordt door Jezus  vaak  de boom genoemd als goede boom die goede vrucht voortbrengt of als slechte boom die slechte vrucht voortbrengt.

Aan de vruchten kun je herkennen om wat voor boom het gaat.

De boom is het aansprekend symbool voor het leven zelf, nog preciezer, voor de mens.

Een boom komt op ons over als stoere en onverzettelijk maar welbeschouwd is de boom toch juist kwetsbaar en gevoelig voor de omgeving waar hij staat. Niet alle bomen kunnen tegen hitte droogte of juist tegen teveel nattigheid.

Een boom heeft wortels, takken, een stam en een kern. Er zijn belangrijke overeenkomsten tussen mensen en bomen denk maar aan ;

-het opgroeien, indrinken van water, wortelen, vruchtdragen, verdorren, blad verliezen,  een boom is kwetsbaar net als de mens. Verder verandert een boom met de jaargetijden mee.

De jaargetijden zijn symbolen voor het leven. Je kunt ze als levensfasen zien. De lente verbeeldt onze jonge jaren, de zomer onze bloeitijd, de herfst begint het verval en in de winter sterven we.

Maar je kunt de jaargetijden ook als perioden zien. Ieder seizoen met hoogte- en dieptepunten.

Sommigen ervaren de herfst als een verademing, anderen worden somber als de bladeren gaan vallen.. De kou van de winter kan verstillen en de hete zon in de zomer steken maar ook volop leven in de brouwerij brengen. De lente met volop beweging en nieuw leven, nieuwe kansen

Het is maar net hoe we het ervaren.

Hoe dan ook kunnen we stellen dat het voor de boom  belangrijk is om aangesloten te zijn op de goede bron om te kunnen leven.

De boom op de kleden is uitgevoerd met veel beweging als uitdrukking van het feit dat zolang het leven wordt geleefd er altijd beweging mogelijk is.