Liturgische kleden PKN gemeente de Hoeksteen Capelle aan den IJssel 2018

Uitgangspunt;  de tekst uit het verhaal van de Emmausgangers uit Lucas 24 Verschillende delen uit dit verhaal zijn geborduurd op de kleden, van dichtbij te lezen. Een prachtig verhaal van mensen die samen op weg zijn, met elkaar delen , in verhalen, het brood breken en Christus daarin ontmoeten.

Qua beeldtaal is op alle kleden gekozen voor de symboliek van het hart met daarin Jezus met geopende armen. Jezus is uitnodigend naar iedereen ongeacht wie je bent. Iedereen is van waarde en doet ertoe bij God. Het hart is geopend als verwijzing dat God ons in de ruimte wil zetten , we gaan onze eigen weg en ons niet op een beklemmende manier vasthoudt. De symboliek van het gehalveerde hart verwijst ook naar de moeite en pijn van mensen die wij kunnen ervaren als we iemand los moeten laten. God is er dan om ons nabij te zijn, te troosten en te bemoedigen.

Op alle kleden zijn 7  mensen te zien. Het getal 7 is een belangrijk getal in de architectuur van deze kerkzaal. 7 Lampen in de de kerk die samen komen in 1 punt als verwijzing naar Jezus. De 7 lampen gaan richting de buitenwereld via de vlam op het dak als teken van Gods Geest. 7 is het Bijbelse getal van volheid, het getal van alle mensen, heelheid. De mensen zijn  weergegeven heel divers ieder met een eigen vorm , grootte en eigen kleur.

Op het paarse kleed.

De kleur van verwachting en inkeer passend bij de tijd van advent en de 40 dagen voor Pasen. De gestileerde vorm van het hart is  lila paars verwijzend naar Gods ontferming daar waar wij het nodig hebben.

Tekst Lucas 24 ; “nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem”.  (met betrekking op de opgestane Heer maar ook het kind Jezus in de kribbe.)

Wit; de kleur van Feest Pasen en Kerst, kleur van opstanding , nieuw  begin, nieuw leven.

Daarbij denken we aan het Licht van God dat in de mens Jezus geboren wordt met Kerst. Maar ook het Licht van God dat zichtbaar wordt bij de opstanding van Jezus Christus met Pasen . Het Licht van God dat dwars door duisternis en donker heen breekt als kracht bemoediging als teken van God die naar ons omziet. Op het Antependium te zien als het  gouden hart.

De mensfiguur is alleen dmv een contour weergegeven als verwijzing naar de opgestane Christus. Met de opstanding van Jezus worden ook wij uitgenodigd om een nieuw begin te maken ons waar mogelijk te bevrijden uit alles wat ons inperkt en klein houdt. Op het kleed zien we de warmte van het Licht en haar stralen. De mensen worden door dat Licht omgeven, bemoedigt , getroost.

De Tekst: Lucas 24; 23  “De engelen zeiden dat hij leeft”

 

Rood; de kleur van Gods Geest, liefde, enthousiasme, feest. te denken aan het Pinksterverhaal waarbij de discipelen, vrienden en vriendinnen van Jezus  in vuur en vlam werden gezet, in beweging naar de wereld toe. Door de Geest van God die mensen bemoedigt, troost op weg helpt waar menselijkerwijs wegen zijn vastgelopen, maar ook de Geest van God die enthousiast maakt, blij en vrolijke maakt, de kleur van creativiteit , van liefde van mensen onderling maar ook de liefde tussen God en mensen.

Tekst Lucas 24;32 “Brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot”

 

Groen; verwijzend naar Gods goede schepping, Dankbaar voor Gods goede schepping.  Groen verwijst ook naar Gods belofte om altijd trouw te blijven wat zijn hand begonnen is te doen aan de wereld en hen die daarop wonen. De mens omgeven door de stralen van het lichtgroen hart . Wij krijgen de opdracht van God om goede rentmeester te zijn over de schepping. Een thema actueel

Tekst Lucas 24; 29 “blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde”