Liturgische kleden PKN gemeente Nieuwendijk

Uitgangspunt; Onder andere het thema  pelgrimage.

Hoe ga je op weg, de weg van het geloof,de weg van het  Licht.

Die weg is verbeeld door een beweging  die kan wijzen op een waterstroom verwijzend naar de Biessbosch en het vele water in deze regio. Een waterstroom die ook  kan verwijzen naar de weg die je gaat in het leven. Water heeft een dubbele betekenis; enerzijds levenschenkend, zonder water is er geen leven. Anderzijds kan water ook levensbedreigend zijn, je kunt er in verdrinken.  Die weg van het leven gaat van hoge bergen door diepe dalen . Op die weg hopen we de aanwezigheid van God de Eeuwige te kunnen ontdekken en ervaren in navolging van Christus die ons voordeed hoe God het bedoeld heeft. Een mooie manier om daar uitdrukking aan te geven is middels het symbool van  handen . Waarmee je het geloof gestalte geeft in het leven van alledag. Handen die kunnen juichen, troosten, zegenen, dragen, om hulp kunnen vragen en ontvangen.

Op het paarse kleed zijn er geopende  handen te zien die vooral ontvangen.

Wit; open handen die zegenen.

Groen; helpende handen die ook kunnen omarmen.

Rood; vierende handen in de lucht gestoken om te juichen en blij en dankbaar te zijn dat Gods Goede Geest ons wil troosten bemoedigen maar ook in beweging zet ons leven kleur en creativiteit geeft.

De vier liturgische kleuren omgeven de feesten die gevierd worden in kerken en verbeelden de kleuren, gevoelens, ervaringen en emoties van het leven zelf.