Liturgische kleden PKN gemeente Oostvoorne 2019

Bij de paramenten die u hier vandaag ziet ligt de nadruk op de liturgische kleur, uitgewerkt in ton sur ton; dat wil zeggen; verschillende kleurtonen van 1 kleur. Uitgevoerd in zijde , gevilte wol d.m.v. verschillende borduurtechnieken.

Rood; de kleur van Gods Geest, liefde, enthousiasme, feest.  Te denken aan het Pinksterverhaal waarbij de discipelen, vrienden en vriendinnen van Jezus  in vuur en vlam werden gezet, in beweging naar de wereld toe. Door de Geest van God die mensen bemoedigt, troost op weg helpt waar menselijkerwijs wegen zijn vastgelopen, maar ook de Geest van God die enthousiast maakt, blij en vrolijke maakt, de kleur van creativiteit , van liefde van mensen onderling maar ook de liefde tussen God en mensen.

Op de rode kleden is de Duindoorn te zien met haar vele vertakkingen De duindoorn is een plant die qua symboliek belangrijk is voor jullie als gemeente . De duindoorn komt terug in het logo van deze gemeente en dat is niet zomaar. De duindoorn is een sterke struik met diepe wortels staat daarmee stevig als een huis. De duindoorn kan door het zand ondergestoven worden maar heeft daar geen hinder van. De plant blijft bestaan. Een mooie parallel met het geloof dat ook te maken krijgt met moeilijke tijden en uiteindelijk toch blijft bestaan. De duindoorn is een pioniersplant met vele vertakkingen en heeft lucht en licht nodig, net als wij mensen. De plant sterkt zich ahw uit met open handen naar het licht,

Naast de duindoorn zien we vormen die verwijzen naar een hart, symbool voor liefde van God voor ons mensen, maar ook van ons  voor God voelen. En natuurlijk de liefde van mensen onderling maar ook van liefde naar dieren en al wat leeft.

Op het paarse kleed.

De kleur van verwachting en inkeer passend bij de tijd van advent en de 40 dagen voor Pasen. Is een TAU of gaffelkruis te zien met daarbij een gebroken mens. Verwijzend naar het lijden in de wereld veraf maar ook dichtbij. Verwijzend ook naar het lijden van Jezus en de weg die hij gegaan is. Er zijn lichtstralen te zien die de mens en het kruis omringen als teken van Gods ontferming daar waar wij het nodig hebben.

God wil ons bijlichten op de weg die wij gaan. Naast paars is ook de kleur roze te zien verwijzend naar zondag Lautare en Gaudete.

Het wit van Pasen en Kerst mengt zich met het paars.

Wit; de kleur van Feest Pasen en Kerst, kleur van opstanding , nieuw  begin, nieuw leven.

Daarbij denken we aan het Licht van God dat in de mens Jezus geboren wordt met Kerst. Maar ook het Licht van God dat zichtbaar wordt bij de opstanding van Jezus Christus met Pasen . Het Licht van God dat dwars door duisternis en donker heen breekt als kracht bemoediging als teken van God die naar ons omziet verbeeld door de vele lichtstralen . We zien  een witte cirkel. Cirkel staat symbool voor God zonder begin en einde. Cirkel is verlangen naar heelheid in een gebroken wereld. Voor de cirkel het taukruis als verwijzing naar mens die zegent, bidt, vraagt, juicht, ontvangt.

Het taukruis verwijst ook naar opgestane Christus. Met de opstanding van Jezus worden ook wij uitgenodigd om een nieuw begin te maken ons waar mogelijk te bevrijden uit alles wat ons inperkt en klein houdt. Op het kleed zien we de warmte van het Licht en haar stralen. De mensen worden door dat Licht omgeven, bemoedigt , getroost.

Groen; verwijzend naar Gods goede schepping, Groen verwijst ook naar Gods belofte om altijd trouw te blijven wat zijn hand begonnen is te doen aan de wereld en hen die daarop wonen. Wij krijgen de opdracht van God om goede rentmeester te zijn over de schepping.

Hier in Oostvoorne is veel groen vanwege veel tuinbouwgebied met diverse gewassen. We zien een gestileerde boomvorm met vormen verwijzend naar blad en vogels. Er is een waterstroom te zien als verwijzing naar de zee, het water dat groei en leven mogelijk maakt. De lichte groene baan is een teken dat alles wat leeft licht nodig heeft om te groeien. zonder licht is er geen leven.