Liturgische kleden kerkzaal Oudelandse hof Berkel en Rodenrijs:

Bomen verbeeld

Een boom als symbool voor het leven zelf, nog preciezer: voor een mensenleven. Een boom heeft wortels, takken, een stam. Een boom verandert met de jaargetijden mee. Naast de boom als symbool is ook het kruis verbeeld. Niet prominent, maar juist heel subtiel is op alle wandkleden een kruisvorm te zien. Voor deze kruisvorm is gekozen omdat dit symbool verwijst naar het christelijk geloof, maar ook naar lijden, verdriet en gebrokenheid. We leven immers in een gebroken wereld, waar eenzaamheid verdriet pijn zo vaak de boventoon voeren.

Rood

Op de rode kleden is, door de takken van de boom heen, een gestileerde duif te zien. De duif verwijst naar Gods Geest die ons mensen beweegt, enthousiast maakt, nieuwe moed en inspiratie geeft; de Geest die ons ook troost en nabij is in verdriet, pijn en eenzaamheid.

Paars

Op het paarse kleed is het kruis wat duidelijker verbeeld dan bij de andere kleuren. Dit omdat we in deze tijd van het liturgisch jaar ook denken aan het lijden en sterven van Jezus. Toch zijn er ook lichtpaarse en lila stralen te zien. Deze lichte kleur verwijst naar het feest waarnaar we op weg zijn. Het is een teken van hoop en bemoediging. De lichte boog is het teken van belofte en ontferming. De belofte dat God de mensen nooit in de steek zal laten, maar nabij zal zijn. Nabij, te midden van alles wat mensen op hun pad tegenkomen aan vreugde en aan verdriet.

Wit

Op de witte kleden is naast het wit ook vrolijk geel te zien. Deze kleuren verwijzen naar de opstanding en het nieuwe leven. Kleuren die mensen bemoedigen, dwars door moeite, pijn en verdriet heen. Kleuren die uitbreken en ons vreugde willen geven.

Groen

Op de groene kleden zijn vormen verbeeld die iets van een rijpingsproces laten zien. Er zijn vele bladvormen, die soms zelfs uitlopen op de vorm van een vogel. Vogels als symbool voor ruimte, voor verlangen naar ruimte en vrede.