Liturgische kleden PKN gemeente Rhoon 2018

Gebaseerd op Psalm 36

‘IN UW LICHT ZIEN WIJ HET LICHT’ en de tekst uit Johannes 1: 4

‘IN HET WOORD WAS LEVEN EN HET LEVEN WAS HET LICHT VOOR DE MENSEN’.

De symboliek van het Licht van God heeft een belangrijke plaats gekregen op de kleden.

Op alle kleden zij mensen te zien. Heel divers ieder met een eigen vorm en eigen kleur. Op rood, paars en wit is een boog te zien, of daarvan afgeleid. Deze vorm kan verwijzen naar ( regenboog) , en staat voor ruimte die God ons geeft om te leven, verbondenheid met elkaar, veelkleurigheid.

Op het paarse kleed. De kleur van verwachting en inkeer passend bij de tijd van advent en de 40 dagen voor Pasen. We zien een vorm die dragend is verwijzend naar God die ons een leven lang vasthoudt wat er ook gebeurt in ons leven. Ook de stralen van lila paars verwijzen naar Gods ontferming daar waar wij het nodig hebben.

De pijn en gebrokenheid van het bestaan heb ik uitgedrukt door een mensen met een beschadiging , een barst die dwars door deze mens heen gaat.

Op het wandkleed zie je mensen op weg naar jet Licht, het Licht waarnaar we onderweg zijn . In de periode van advent onderweg naar Kerst. In de periode van de 40 dagentijd onderweg naar Pasen.

Wit; de kleur van Feest Pasen en Kerst, kleur van opstanding , nieuw  begin.

Daarbij denken we aan het Licht van God dat in de mens Jezus geboren wordt met Kerst. Maar ook het Licht van God dat zichtbaar wordt bij de opstanding van Jezus Christus met Pasen . Het Licht van God dat dwars door duisternis en donker heen breekt als kracht bemoediging als teken van God die naar ons omziet. Op het Antependium te zien als een gouden straal die als het ware inbreekt.

De mensfiguur kan verwijzen naar Christus  als opgestane maar ook naar een ieder van ons die opstat uit wat hem/haar klein houdt. De mens die een nieuw begin maakt. Op het wandkleed zien we de warmte van het Licht en haar stralen. De mensen worden door dat Licht omgeven, bemoedigt , getroost.

Rood; de kleur van Gods Geest, liefde, enthousiasme, feest. te denken aan het Pinksterverhaal waarbij de discipelen, vrienden en vriendinnen van Jezus  in vuur en vlam werden gezet, in beweging naar de wereld toe. Door de Geest van God die mensen bemoedigt, troost op weg helpt waar menselijkerwijs wegen zijn vastgelopen, maar ook de Geest van God die enthousiast maakt, blij en vrolijke maakt, de kleur van creativiteit , van liefde van mensen onderling maar ook de liefde tussen God en mensen.

Groen; verwijzend naar Gods goede schepping, waar vandaag op Dankdag  extra nadruk op ligt. Dankbaar voor Gods goede schepping.  Groen verwijst ook naar Gods belofte om altijd trouw te blijven wat zijn hand begonnen is te doen aan de wereld en hen die daarop wonen. De mens omgeven door stralen van licht met als opdracht goede rentmeester te zijn over de schepping.