Liturgische kleden Schenkel kerk Capelle aan den IJssel

Paars

Op de paarse kleden is het gaffelkruis verbeeld. Dit kruis, afgeleid van de Griekse letter tau (ταυ), geeft veel ruimte voor de mens die er naar kijkt. Het verbeeldt zowel het kruis van Christus als ook een boom of een mens die juicht, smeekt, roept, zegent of bidt.

 Groen

Op de groene kleden zijn vormen verbeeld die verwijzen naar de schepping en de natuur. Ook zijn er bladvormen verbeeld, uitlopend op de vorm van vogels. Het geheel ademt iets van een rijpingsproces uit.

 Rode kleden

Op de rode kleden is een gestileerd hart te zien, als verwijzing naar de liefde. De liefde van God voor mensen, maar ook de liefde tussen mensen onderling. De dynamische vormen verwijzen naar Gods Geest, die mensen bezielt en in beweging zet.

Witte kleden

Op de witte kleden zijn opgaande lijnen verbeeld: de mens gericht op de hemel, gericht naar het Licht van God.