Liturgische kleden PKN gemeente Zuiderwoude, 2019

Op alle kleden is de golvende beweging van water te zien verwijzend naar het landschap hier in Zuiderwoude en omgeving. Ook is gekozen voor een boom omdat de boom een prachtig symbool is dat vaak in de bijbel voorkomt. Zowel in het OT als NT.

Jezus gebruikt de boom vaak in zijn gelijkenissen. Een boom is  symbool voor het leven zelf, nog preciezer een mensenleven.

Een boom heeft wortels waarmee de boom zich voedt, takken die uitgroeien naar de hemel en  een stam om stevig te kunnen staan.. Een boom verandert met de jaargetijden mee. zoals ook wij mensen diverse fasen i ons leven doorlopen.

Paars: de kleur van verwachting en inkeer passend bij de tijd van advent en de 40 dagen voor Pasen. We zien naast de boom  ook een kruis .

Het kruis verwijst naar het christelijk geloof maar ook naar het lijden, verdriet en sterven dat Jezus heeft meegemaakt en ook het verdriet en gebrokenheid  wat  mensen nu meemaken.

We zien een boog van lilapaars als verwijzing naar Gods ontferming daar waar wij het nodig hebben. De liefdevolle aanwezigheid van God die ons een leven lang omgeeft wat wij ook meemaken in dit leven.

Wit; de kleur van Feest Pasen en Kerst, kleur van opstanding , nieuw  begin. Met de kleur wit geven we aan dat  Jezus geboren wordt met Kerst. Maar ook het Licht van God dat zichtbaar wordt bij de opstanding van Jezus Christus met Pasen . Het Licht van God dat dwars door duisternis en donker heen breekt als kracht bemoediging als teken van God die naar ons omziet. We zie hier Jezus als Opgestane Christus maar ook als Goede herder met geopende armen uitnodigend naar ons mensen.

Het licht van God omgeeft Jezus in de vorm van een hart als teken dat het Licht van God dat ook ons liefdevol en troostend bemoedigend nabij wil zijn en omringen.

Rood; de kleur van Gods Geest, liefde, enthousiasme, feest. te denken aan het Pinksterverhaal waarbij de discipelen, vrienden en vriendinnen van Jezus  in vuur en vlam werden gezet, in beweging naar de wereld toe. Door de Geest van God die mensen bemoedigt, troost op weg helpt waar menselijkerwijs wegen zijn vastgelopen, maar ook de Geest van God die enthousiast maakt, blij en vrolijke maakt, de kleur van creativiteit , van liefde van mensen onderling maar ook de liefde tussen God en mensen. Ook hier ziet u weer de boom centraal met daardoorheen de duif als symbool van de Heilige Geest zoals beschreven wordt bij de doop van Jezus in de Jordaan.

Groen; verwijst naar Gods goede schepping met daarin heel veel kleuren groen. Groen verwijst ook naar Gods belofte om altijd trouw te blijven wat zijn hand begonnen is te doen aan de wereld en hen die daarop wonen. De mens krijgt van God de opdracht om goede rentmeesters te zijn over de schepping. een actueel thema van dit moment.