Liturgisch kunstwerk voor de kerkzaal van de Bethelkerk in Leerdam,

2019

Techniek: hout, glas en wolvilt

Het geheel is gemaakt van hout in een vorm die aansluit bij het logo van de kerk  Het is een soort golf, een golf beweging  als symbool voor kerk aan de Linge.

De golf verwijst naar ‘stromend water, een mooi Bijbels beeld . In het OT is levend water stromend water een beeld voor de levenschenkende openbaring van God.  Het Nt spreekt ook over stromend water zo wordt in het Johannesevangelie  verteld over de Jacobsbron waaruit water opwelt. Mooi om hier te noemen omdat deze kerk de naam Bethelkerk draagt en daarmee verwijst naar aartsvader Jacob.

Bij deze bron vindt  een bijzondere ontmoeting plaats  tussen Jezus en de Sanaritaanse vrouw.  Zij krijgt  deel krijgt aan het levenschenkende water van God,  Jezus zegt : Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’ een bron van liefde, heil, innerlijke rust, vrede, vergeving, genezing ,heil en heelheid. Dit water verandert het leven van de vrouw, haar leven wordt verrijkt en zij mag aan anderen vertellen wat haar ten deel is gevallen. De golf wordt gevormd door divers donkerblauw glas met daarin mens figuren. Mensen die hun weg door het leven gaan. Soms samen soms alleen. Mensen die elkaars reisgenoot zijn. Er zijn  kleine stukjes glas verwerkt in de 5 liturgische kleuren, deze stukjes omgeven de mensen.

De verbeelding van de golf/middengedeelte kan naast bron ook verwijzen naar een luisterend oor ; luisterend naar elkaar en luisterend naar God ….

Rondom het middengedeelte zien we abstracte en eenvoudig vormen vol beweging  organisch van aard zoals de elementen in de natuur. Er is beweging te zien die ruimte wil scheppen voor de diversiteit van geloven en gemeente zijn. Ruimte voor ieder mens in het Licht van God.  Wat opvalt is de vorm dichtbij het raam. Deze vorm wil  laten zien dat jullie een gemeente gericht naar buiten willen zijn.  Maar ook dat de woorden van God, het vieren van het geloof dat hier in de kerk gebeurt zijn weg mag gaan de wereld in. Het goede nieuws  van God met mensen dat hier ervaren wordt is het waard om doorgang te laten vinden de wereld in.

Naast de beweging en dynamiek van het kunstwerk is  gekozen voor diverse blauw en  groene tinten die willen uitnodigen voor verstilling , meditatie, rust en ruimte. Mensen willen uitnodigen om zich op te laden aan de Bron die God voor ons wil zijn.

Blauw is  de kleur van perspectief, ruimte,rust, hemel, betrouwbaarheid.

Groen is de kleur van Gods trouw, Gods eeuwigheid, natuur,schepping, perspectief ,nieuw begin.

De diverse blauw en groen tinten vinden ook aansluiting bij de ramen.

Bij de cirkels  ligt de nadruk op de liturgische kleur, uitgewerkt in ton sur ton; dat wil zeggen; verschillende kleurtonen van 1 kleur. Uitgevoerd in gevilte wol verschillend van structuur.

Er zijn 5 cirkels die qua verbeelding abstract zijn uitgevoerd zodat er ruimte ontstaat voor u als kijker om er van alles in te ontdekken in relatie tot het kunstwerk. De kleur van de cirkel is steeds verbonden met het geheel. De cirkel vormt het middelpunt van het kunstwerk. De cirkel heeft meerdere symbolische betekenissen.

  1. de Zon, bron van warmte en licht. Ook Jezus wordt aangeduid als zon der gerechtigheid.
  2. de cirkel staat ook symbool voor God; Eeuwigheid, heeft geen begin en geen einde.

In de kerkzaal is de cirkel ook te zien in de vormgeving van het meubilair, het liturgisch centrum dat uitwaaiert richting de banken.

De cirkels in de 5 liturgische kleuren zijn verbonden met de verhalen uit de Bijbel en willen zo tot Bron zijn elke zondag opnieuw.