St Jansdal ziekenhuis Harderwijk

“Ruimte om te bewegen”

Het bijbelgedeelte Exodus 3 vertelt dat JHWH zich aan de mensen bekendmaakt als ‘Ik zal er zijn’, en verhaalt ook van de manier waarop dat gebeurt. God maakt als het ware een beweging naar mensen toe, uitgedrukt in vijf werkwoorden: de Eeuwige ziet, hoort, heeft weet, daalt af en bevrijdt. Zo laat God zich kennen.

Deze bekendmaking van God is een uiting van belofte, troost, bemoediging, 04+-nabijheid, barmhartigheid, solidariteit en nabijheid. Op deze manier laat God zich kennen als een barmhartige God en zet mensen daarmee in de ruimte.

In de vier afgebeelde liturgische kleden is deze belofte van God, die mensen omgeeft met liefde en barmhartigheid, weergegeven met een gehalveerd hart. Een gehalveerd hart, omdat daarmee ook recht gedaan wordt aan de autonomie van mensen. De liefde van God wil niet verstikkend werken, maar juist ruimte geven aan menselijke eigenheid en beweging.

Deze belofte geeft een basis aan de weg door het leven. De kleuren van het liturgisch jaar verbeelden dit vertrouwen en de belofte van God. Zo omvatten zij een heel mensenleven met alle hoogte- en dieptepunten. Het ton-sur-ton-effect in de kleden werkt als harmonie in de muziek die de luisteraar meeneemt in de beweging van een muziekstuk.

Veelkleurig wit is de kleur van opstanding, nieuw leven, feest. Opstanding zet de mens opnieuw in de ruimte om te leven, om te vieren. Wit maakt een nieuw begin mogelijk.

 Veelkleurig rood is de kleur van Geest, liefde, beweging, dynamiek, veerkracht. Het rood is verbeeld in vlammen die mensen in beweging zetten en in druppels die mensen putten uit de bron.

Veelkleurig groen is de kleur van leven, groei, natuur, schepping. Na een dorre, koude winter breekt de lente door. Nieuw leven ontstaat, alles komt weer tot bloei. Groen is ook de kleur van Gods niet aflatende trouw.

Veelkleurig paars is de kleur van inkeer, tot jezelf komen, lijden, verdriet en verwachting. De verbeelding wil laten zien dat de mens gedragen wordt in wat hij of zij meemaakt. Gedragen door hoop en verwachting wordt de mens soms uitgetild boven de zwaarte van het bestaan.

De vier liturgische kleuren omgeven de feesten die in de kerken gevierd worden. Tegelijkertijd verbeelden de kleuren gevoelens, ervaringen en emoties van het leven zelf. De afgebeelde mensfiguur, in verschillende kleurtonen, staat symbool voor de fragmentatie van het leven, dat bovendien niet statisch is, maar altijd in beweging.

God zelf zet ons in beweging en geeft ons de ruimte om te leven, om te groeien. Wij worden volop in de ruimte gezet met de bemoediging en troost dat God ziet, hoort, weet heeft, afdaalt en bevrijdt.