Liturgische kleden Amsterdam Regenboogkerk

Bij de paramenten die u hier vandaag ziet ligt de nadruk op de liturgische kleur, uitgewerkt in ton sur ton; dat wil zeggen; verschillende kleurtonen van 1 kleur. Uitgevoerd in zijde en wol d.m.v. verschillende borduurtechnieken.

Uitgangspunt;Aansluiting bij de naam en het logo van de gemeente. Omdat dit logo een brede betekenis heeft voor hoe jullie gemeente zijn..  Jullie logo laat een boog zien waarin 3 snoeren met elkaar verenigd zijn als teken dat deze boog niet snel verbroken wordt.

Het beeld van de boog staat voor ruimte, verbondenheid en veelkleurigheid. Iedereen is welkom, wie je ook bent, want jij doet er toe. Jullie willen een gemeente zijn vol van beweging, sprankelend met ruimte voor vernieuwing. De bolling onderin symboliseert de aarde en de wijk waar jullie deel vanuit maken en waarin jullie actief aanwezig willen zijn. Vanuit de kern ontstaat veelkleurigheid die ruimte geeft .

Voor was dit een belangrijk uitgangspunt; een lijn , als een gestileerde regenboog van waaruit van alles ontstaat en beweegt. Uit het gesprek werd duidelijk dat de nieuwe kanselkleden abstract en eenvoudig zouden moeten worden, een mooie bewegingen organisch van aard zoals de elementen in de natuur. Een beweging die duidelijk wil laten zien dat jullie een gemeente gericht naar buiten willen zijn. Woorden als waardig, stijlvol. alle zintuigen aanspreken door middel van heel divers materiaalgebruik. duidelijk contrasten in de kleurtonen van 1 kleur waardoor er sprake  is van een krachtig effect.

Op het paarse kleed is de boog van opzij te zien als een openheid, maar kan ook een golfbeweging zijn. Er zit veel beweging in de golf vanuit een vloeiende vorm. Het gaat hier om een beweging van inkeer passend bij de tijd van advent en de 40 dagen voor Pasen.

Wit; De lijn heeft hier alles te maken met iets dat open gaat met het licht dat doorbreekt.

Daarbij denken we aan het Licht van God dat in de mens Jezus geboren wordt met Kerst. Maar ook het Licht van God dat zichtbaar wordt bij de opstanding van Jezus Christus met Pasen . Het Licht van God dat dwars door duisternis en donker heen breekt als kracht bemoediging als teken van God die naar ons omziet. Veel verschillende materialen als uiting naar de diversiteit waarin het Licht van God zich aan ons kan voordoen. Roze kleur Gaedete en Laetare

Rood; de lijn gaat de wereld;  in te denken aan het Pinksterverhaal waarbij de discipelen, vrienden en vriendinnen van Jezus  in vuur en vlam werden gezet, in beweging naar de wereld toe. Door de Geest van God die mensen bemoedigt, troost op weg helpt waar menselijkerwijs wegen zijn vastgelopen, maar ook de Geest van God die enthousiast maakt, blij en vrolijke maakt, de kleur van creativiteit , van liefde van mensen onderling maar ook de liefde tussen God en mensen. Vlamvormen als verwijzing naar het vuur de warmte de energie van Gods Geest.

Groen; ook hier weer de basislijn vanuit de boog maar nu verwijzend naar Gods goede schepping, Gods belofte om altijd trouw te blijven wat zijn hand begonnen is te doen aan de wereld en hen die daarop wonen. vol vormen ontleend aan de natuur  /van organische structuur