Ramen voor de kerkzaal in PKN gemeente Zevenhuizen

Titel: Mensen onderweg, zoekend naar Licht

Techniek: Ramen bewerkt met glasapplique

Mensen gaan hun weg door het leven, met allerlei ervaringen en emoties. Onderweg zijn er mensen met wie je kunt delen wat je meemaakt, in vreugde en verdriet. Er zijn mensen die schoonheid uitstralen, maar ook mensen die een barst in hun ziel ervaren door wat hen is overkomen. Een barst die zelfs aan de buitenkant zichtbaar kan zijn. In de ramen zijn deze verschillende mensfiguren te zien.

Op het grote glasraam is een gaffelkruis verbeeld, een kruisvorm die is afgeleid van de Griekse letter tau (ταυ). Dit gaffelkruis vormt de kern van het grote raam en is opgenomen in de weg die mensen gaan.
Deze kruisvorm verwijst naar het kruis van Christus, maar laat ook ruimte om er een boom in te zien of een mens die juicht, schreeuwt of zegent. De geheven armen kunnen veel emoties uitdrukken.

Uitgevoerd in dezelfde kleur glas als het gaffelkruis is op het middelste kleine raam een aparte figuur te zien. Iemand die onder de mensen is, maar niet direct herkenbaar. Je moet er wel je best voor doen en er voor open staan. Deze verbeelding is geïnspireerd op de woorden van Johannes de Doper uit het evangelie naar Johannes: ‘Maar in uw midden is iemand die u niet kent’ (Johannes 1:26). Deze figuur staat voor Jezus, die de mensen voor ging op de weg naar het Licht.

In één zin samengevat verbeelden de ramen: mensen onderweg, die zoeken naar zingeving en Licht in hun leven, geïnspireerd door het mysterie dat geloof heet.