Stiltecentrum “Sutfene” in Zutphen, 2016

Techniek: hout met glas mozaïek, vlinders van hout met glas, paneelgordijnen beschilderd en geborduurd.

Stiltecentra zijn plekken waar mensen op zoek zijn naar rust, ruimte, bezinning, zingeving. gebed, meditatie.

Open staan voor een andere dimensie dan het leven van alledag en wat zich daarin aandient. Bij het verblijf in een verpleeghuis wordt dat leven van alle dag vaak bepaald door zorg, pijn en verdriet. Het verlangen naar Licht en een leefbaar leven is een vaak geuite wens. Wat kan het dan goed zijn om een kaars te branden als symbool voor dat verlangen. Met het aansteken van het kaarsje wordt je in dit kunstwerk opgenomen in de stoet van mensen die onderweg zijn. Onderweg omstraald door warm Licht.

Gedreven en omgeven door de belofte en ervaring van Licht maakt mensen weerbaar en sterker wanneer moeite en pijn hen overkomt gesymboliseerd door het donkerblauwe glas aan de linkerkant. Het donkerblauwe glas kan water zijn. Water met tweeërlei betekenis. Enerzijds  levengevend, als bron. Anderzijds als dreiging. De golven van het water kunnen kabbelen maar ook onstuimig worden, verwijzend naar het leven zelf waar de mens nooit kan voorzien wat hem/haar te wachten staat.

Hoopvol is dat uit de warm gekleurde lichtbron een verlichte baan te voorschijn komt die scheiding aanbrengt bij het water waardoor het water wordt ingedamd, begrensd zodat mensen hun tocht kunnen blijven vervolgen op weg naar het Licht. Als teken van hoop dat het leven leefbaar blijft. Bekrachtigd in de vlinder die aan de rechterkant te zien is als symbool voor transformatie. De levenscyclus van de vlinder bestaat uit: rups, pop en vlinder symboliseert leven, dood en opstanding. De transformatie of gedaanteverwisseling van de vlinder is  symbolisch geworden voor het proces van het leven zelf. Naast de gedachten aan leven en dood straalt de vlinder ook vrolijkheid en levenslust uit. Vlinders schenken ons kleur en vreugde, ze lijken haast wel te dansen.

Transformatie is een symbool voor hoop dat  in het leven niet alles vaststaat  maar dat soms  tegen alle verwachting in situaties of gebeurtenissen kunnen veranderen, zelfs ten goede kunnen worden gekeerd. Verrassend anders dan we soms verwachten.

Mocht dit niet mogelijk zijn dat het Licht van God jou als mens blijft omgeven als Licht van liefde, troost en bemoediging.