Stiltecentrum Antonius ziekenhuis Leidse Rijn Utrecht

Titel:  “door kleur bewogen”

Techniek: hout met glas mozaïek en deur met glasapplique, glas op glas verlijmd

De Regenboog is een symbool dat al vanaf de antieke culturen een belangrijke betekenis heeft gekregen. Net als in de meeste religies. Over het algemeen wordt er een heel positieve waarde aan dit symbool toegeschreven.

De Regenboog is een bijzonder wonderlijk natuurverschijnsel dat verrassend blijft om naar te kijken. Al is het alleen maar om te zien hoever je de boog kunt zien, of er sprake is van vage of juist krachtige kleuren . Of er een enkele boog te zien is of misschien wel een dubbele.

Fascinerend is het in elk geval. Vanuit natuurkundig oogpunt weten we dat er sprake is van een boog van regen(druppels). De regenboog ontstaat als waterdruppels door het witte zonlicht wordt beschenen. Omdat de druppels rond zijn heeft de boog ook een ronde vorm. Soms zien we een dubbele boog, dan is er spraken van een dubbele reflectie in de druppel.

Naast het wonderlijke fascinerende aspect van de regenboog is het vaak ook platgetreden, heeft het ons niet veel meer te zeggen.

Het lijkt een plat symbool wat voor van alles en nog wat gebruikt wordt. Het gevaar bestaat dat we daardoor de schoonheid en kracht ervan niet meer zien. En dat is jammer!

Natuurlijk zien we allemaal de mooie kleuren die voor zich spreken. In het christendom in wordt dit in verband gebracht met de heerlijkheid van God (Ezechiël 1, 28). De kleuren krijgen echter een nog diepere betekenis als we de lichte en donkere achtergrond erbij betrekken.

Namelijk als we langer naar de regenboog kijken zien we dat het aan de bovenkant van de boog donker is, aan de binnenkant van de boog licht. De Regenboog fungeert dan als Grensboog . De boog die staat op de grens tussen de donkere hemel en de lichte lucht boven de aarde. De kleuren van de Regenboog schermen de aarde af tegen het donker. Hiermee hebben we de verwijzing naar de betekenis van dit symbool. De donkere lucht kan de verwijzing naar het zondvloedverhaal uit Genesis zijn, en de lichte lucht de redding uit die zondvloed. In Genesis en elders in de Bijbel komt het woord regenboog niet voor. In plaats daarvan is er sprake van boog. Met de boog laat God aan Noach zien: Ik heb je vanuit het donker in het licht getrokken.

Om uit het donker naar het licht te komen is dat alleen mogelijk via de kleuren. Je kunt er niet omheen maar moet er doorheen gaan. De kleuren geven in jouw bestaan toegang tot het Licht. Door de aanwezigheid van de kleuren wordt de tegenstelling opgeheven. De boog verbindt hemel en aarde door de kleuren.

Ik ervaar kleur als een geschenk van God. Een cadeau om ons leven kleur en daarmee glans te geven. Kleuren doen iets met ons gemoed en gevoel. Kleuren kunnen inspireren, troosten, bemoedigen, hoop geven. Of juist helpen om tot verstilling en inkeer te komen. Hoe dan ook gebeurt er iets met ons als we kleuren zien.

Het glasmozaïek is geen boog, meer een soort draaikolk dat beweging genereert. Zo kunnen kleuren werken in ons mensen. door ons in beweging te zetten, ergens warm voor te lopen, op zoek te gaan naar een doel, ons helpen hoe om te gaan met het ziekteproces en het verdriet waar we mee worstelen. Nieuwe wegen helpen zoeken als ons leven lijkt op een doodlopende weg.

Vanuit zomaar een begin aangezet door het licht ontstaat een enorme kracht aan kleur. Zoals de regenboog zich zomaar aan ons voordoet als regen en zon samengaan.

Het donker dat de regenboog aan de bovenkant omlijst is hier weergegeven door de donkerblauwe lijst en gaat verder in de golvende vormen die over het beeld lopen. De golvende beweging kan verwijzen naar de tegenslagen, de moeite en het verdriet in ons bestaan.

Ondanks die golven die soms kabbelen, andere keren als een orkaan tekeer gaan en soms voelen als een vloedgolf , blijft er op dit mozaïek voluit kleur te zien. Om aan vast te houden, om op te focussen, om ons door te laten inspireren. Al deze mooie kleuren komen voort uit wit licht. Licht als verwijzing naar God.

Kleuren aan ons mensen gegeven om van te genieten, om ons door te laten inspireren, om het vol te houden als ons leven donker is.