Titel: ” Aanhoudend licht dat overwint”

techniek: hout met glas mozaïek

Dit kunstwerk is gebaseerd op Genesis 1 en Johannes 1. Het werk is opgebouwd uit houten onderdelen die met elkaar één geheel vormen. Zij staan voor de drempels en begrenzingen die je in het leven tegen komt. Ieder mens  loopt er vroeg of laat tegenaan. Je leven verloopt vaak anders dan  je had gewild of gehoopt, bijvoorbeeld door pech, ziekten, tegenslagen die jou of degenen die je lief zijn overkomen. Zo is het leven een aaneenschakeling van gebeurtenissen waar je vaak geen grip op hebt, en je telkens weer voor een uitdaging staat hoe je er als mens mee omgaat.  Soms zijn het begrenzingen die zo diep ingrijpen dat het je leven stil legt of zodanig op zijn kop zet dat je de weg letterlijk kwijt bent. Het leven kan dan chaos zijn waar je zelf geen orde meer in ontdekken kunt. Te denken aan crisissituaties  wanneer een geliefde  overlijdt, je relatie die kapot gaat, ongeneeslijk ziek worden. Maar we kunnen ook denken aan het kwijt raken van een baan of wanneer gezondheid niet meer vanzelfsprekend is of wanneer we ouder worden en daardoor ons leven anders moeten inrichten. Hoe dan ook vragen begrenzingen of drempels in het leven , groot of klein heel veel veerkracht van een mens namelijk hoe daar mee om te gaan en een weg in te vinden.

In het kunstwerk is een heel krachtig oranjerood licht te zien uitgevoerd in glas dat dwars door alle grenzen en drempels heen breekt. Het is onstuitbaar licht , niet tegen te houden , zo lijkt het. We zien zelfs in de donkere gedeelten kleine rode lichtpuntjes afgeleid van de grote lichtbron. Geen enkel donker is zonder lichtpuntje. Dit beeld is gebaseerd op Johannes 1 waar beschreven wordt hoe God als mens in Jezus naar de aarde komt, op een manier die zoveel warmte en licht geeft dat geen enkel duister het ooit in haar macht kan krijgen. Net als in het scheppingsverhaal uit Genesis waar God het duister, de chaos uiteenlaat vallen in ontelbaar veel stukjes en het duister plaats moet maken voor het Licht van God . Hierdoor wordt leven in vrijheid en ruimte mogelijk , begint God zijn geschiedenis met ons mensen.

Het Licht van God is onbegrensd gaat dwars door drempels en obstakels heen. Het Licht van God schijnt daar waar we het als mens niet verwachten. Jezus was daar het levend bewijs van wanneer hij tegen alle normen van zijn tijd contact legt met mensen waar anderen liever met een boog omheen gaan. Wanneer vrouwen door hem net zo belangrijk worden geacht als mannen.  God heeft in Jezus de menselijke gestalte aangenomen met alles wat daarbij hoorde. Lijden , moeite en verdriet ging hij niet uit de weg maar had er zelf deel aan. Jezus stond op als helper en trooster en kwam op voor zieken en zwakken. Wilde niets liever dan hen op de been helpen, bemoedigen en uitzicht op beter geven. Jezus zocht de grenzen op om mensen te laten zien waar ze vastgeroest waren en  gevangen tussen gewoontes en visies die beperken in plaats van in de ruimte zetten. Jezus was als  mens van God gedreven door het Licht dat baanbrekend en grensoverschrijdend is. Dat Licht waar Jezus vol van was zal zich nooit laten verdrijven door wat voor chaos donker of crises dan ook. Dat Licht als beeld van God maakt het verschil ook in ons leven. Wanneer we begrensd worden door wat we meemaken mogen we een beroep doen op het aanhoudend licht van God dat uiteindelijk overwint. Licht dat troost, bemoedigt, inzicht en kracht geeft daar waar wij het menselijkerwijs niet verwachten. De titel van dit werk is gebaseerd op lied 601 vers 2 ( Huub Oosterhuis)