Stola’s gemaakt in opdracht van een predikant.

De rode stola heeft een beweging vanuit het hart, als teken van de Geest van God die ons mensen inspireert en in beweging zet.

Op de paarse stola zien we een Tau of gaffelkruis als verwijzing naar het kruis van Christus, of naar de mens die het uitroept, om hulp schreeuwt met opgeheven armen, een andere zegent, of blij is en  juicht  , maar het kan ook een levensboom zijn of de verbeelding van  zegenspreuk van de Franciscanen “vrede en alle goeds”.Franciscanen dragen vaak een houten kruisje in de vorm van een Tau.

Op de groene stola zien we aren vol graankorrels als verwijzing naar de vele verhalen die Jezus vertelde over graankorrels en het  brood  dat daaruit gebakken kon worden.

Op de witte stola zien we bovenin een mens die aan het licht komt, Jezus die op staat uit de dood, nieuw leven. De mensen onderin zijn daar getuigen van.