In opdracht gemaakt. De roos staat symbool voor de liefde en de bron van waaruit mensen leven. Als voorganger put je uit die bron van liefde en het is van daaruit dat je je werk kunt doen en voorganger kan zijn in vieringen. Naast de roos zijn er gestileerde hartvormen zichtbaar als teken van de liefde die mensen met elkaar delen, de liefde die helend kan zijn in wat mensen meemaken in het leven. Door pijn, de angst en het verdriet heen naar de oneindige liefde en het licht. Op de stola’s zijn dorens te zien als verwijzing naar die pijn, angst en het lijden. Een deel van lied 839 (NLB) heb ik op de stola geborduurd.

“De dans leek te breken, maar Ik deelde het brood.
Ik danste uit liefde veel sterker dan de dood.
Die liefde leeft in je nu Ik dans met jou,
de dans van de schepping, de dans van trouw.”

De gebedsmantel is gemaakt door de zusters in het Liobaklooster, ook hier is de roos te zien,