Kunstwerk   “Een schoot van ontferming”

Techniek: hout, glas, licht achter glas, 2019

Een schoot van ontferming is onze God.
Hij heeft ons gezocht en gezien.
Hij is ons verschenen toen wij in duisternis waren,
in schaduw van dood.
Hij zal onze voeten richten op de weg van de vrede. (Huub Oosterhuis)

In de lofzang van Zacharias gaat het over mensen die in duisternis zijn of waren. In de Bijbel een vaak terugkerend thema, en niet alleen van toen maar gegeven met het menselijk bestaan zo lijkt het. Oorlogen, geweld, brandhaarden in de wereld ,maar ook donker in levens van mensen wanneer van alles je kan overkomen dat sterker is dan jij. Blof vertolkt het zo mooi: “het regent harder dan ik hebben kan”. Volgens mij is er niemand die dat nooit eens heeft meegemaakt in je eigen leven of dat van iemand die je lief is, of in de wereld die we dagelijks op het journaal zien. Dat je het gevoel hebt dat de ellende je overvalt en de overhand dreigt te krijgen. De lofzang van Zacharias noemt het niet mis te verstaan “de schaduw van de dood”. Juist  daar verteld Zacharias over Jezus die komt als tegenkracht. God zoekt ons mensen juist in dat donker dat ons kan overvallen en omsluiten ,en God  vindt ons. Het Licht van God zichtbaar geworden in Jezus Messias tilt ons op uit het donker of het schemerdonker. Raakt ons aan, ziet ons en zet ons in het Licht.

Er zijn momenten en situaties dat we het helaas zelf niet zo kunnen ervaren , dat we ons juist ongezien en eenzaam voelen. Het kan zijn dat donker, dat verdriet ons verblinden om überhaupt licht te kunnen zien. Momenten dat zinloosheid en negativiteit ons leven  doordrenken en ons somber kan maken. In deze Lofzang staat er zo troostend dat God een Schoot van ontferming is, waar wij op terug kunnen vallen die ons opvangt als we in het donker weg zakken.

Soms duurt het donker lang en vraagt het veel geduld van ons mensen om te wachten tot het weer lichter of licht wordt. God belooft in dit prachtige lied van Zacharias dat Hij aanwezig is in dat wachten, ons als tegenkracht blijft zoeken en uiteindelijk vindt.

Lucas 1:78-80:

“Dankzij de liefdevolle ​barmhartigheid​ van onze God
zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan
en verschijnen aan allen die leven in duisternis
en verkeren in de schaduw van de dood,
zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de ​vrede.”

Op het kunstwerk van glas en hout is een brede  basis te zien verwijzend naar de schoot van ontferming, of zoals de Bijbeltekst zegt “de liefdevolle barmhartigheid van onze God”.

Van daaruit is veel beweging te zien vormen die het leven zelf weergeven, verschillend van vorm, zoals het leven zich aan ons voordoet. Soms speels licht van kleur, dan weer donker of een mengvorm daarvan, Soms gebroken soms juist heel uit een stuk. Het leven dat zijn weg gaat. Centraal een opgaande zon die licht verspreidt en een weg vrijmaakt waar het licht ongehinderd doorgang kan vinden. Het licht van God dat een tegenkracht vormt tegen donker, duister, zinloosheid en negativiteit. Het Licht met Jezus naar de wereld gekomen om ons allen uit te nodigen om ons op dat Licht te richten. Dat Licht dat ons innerlijke vrede wil geven. Dit kunstwerk wil een oproep zijn ons steeds weer te richten op de liefdevolle barmhartigheid van God, ons hart en onze ziel daarvoor op een kier te houden.