Titel: “Lichtend vuur”

Techniek: hout, glas en wolvilt

‘Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft.’ Een mooi lied uit Taizé, een gebed, dat in alle eenvoud een verlangen uitspreekt. Een verlangen dat het donker in ons leven het nooit zal winnen van het licht. En tegelijkertijd een verlangen naar vuur en inspiratie in ons leven.

Vuur en inspiratie zijn woorden die horen bij het feest Pinksteren. In het verhaal van Pinksteren gaat het over Gods Geest die mensen inspireert en in beweging zet, juist in een tijd dat ze dat zo hard nodig hebben. De volgelingen van Jezus waren op zichzelf teruggeworpen. Maar met Pinksteren komt Gods Geest in hun bestaan en zet hun wereld op z’n kop.

Bij het maken van dit kunstwerk moest ik ook denken aan het volk Israël dat werd bevrijd uit Egypte. Een barre tocht volgde, waarin mensen zichzelf tegen kwamen en ze regelmatig de wanhoop nabij waren. Ik denk dat die mensen het lied uit Taizé over het verlangen naar licht gezongen konden hebben. En dan lezen we dat God heel tastbaar aanwezig is: overdag gaat Hij het volk voor in een wolkkolom, als het donker is, in de nacht, als een vuurkolom. Gods naam is JHWH, ‘Ik zal er zijn’. Deze God belooft om met het volk mee te trekken door de onherbergzaamheid van de woestijn. Makkelijk is de tocht niet, maar God is hen nabij.

Het verhaal van de uittocht begon met de stap die Mozes heeft gezet , daarna waren het de mensen die ook een stap moesten zetten. Als je geen stap zet, kom je niet vooruit, maar blijf je waar je bent. Het exodusverhaal is een geloofsverhaal van de weg die mensen gaan door het leven. Bijzonder is dat God ook aan ons mensen heeft beloofd met ons op weg te gaan, een leven lang. Ons voor te gaan als een vurige kolom ‘als alles duister is’, zoals bij het volk in de woestijn, en daarmee zorgt dat we nooit alleen zijn in wat we ook doen en welke weg we ook gaan.

Het verhaal van de uittocht heeft een verbinding met het verhaal van de uitstorting van Gods Geest met Pinksteren. Het vuur van Gods Geest die ons troost, bemoedigt, stimuleert en enthousiast maakt om in beweging te komen. Het vuur dat ons helpt uit te stijgen boven alles wat ons klein houdt. Gods Geest wilde mensen toen, maar ook nu, in beweging zetten om wegen te gaan waar ze er niet lijken te zijn. Gedreven door het vuur van God die zich aan ons bekend heeft gemaakt als een God die erbij zal zijn.