Titel: “Gethsemane”

Techniek: hout, verf, glas en wolvilt

Bij Matteüs 26: 36 – 46 en Lucas 22: 39 – 46

Nadat Jezus met zijn discipelen het pesachmaal heeft gebruikt gaan ze met elkaar naar Getsemane. Jezus is zich bewust van wat er gaat gebeuren. Hij worstelt met zijn weg. Hij voelt zich dodelijk bedroefd. Lucas vertelt dat Jezus druppels als bloed zweet van angst en verdriet. Het is het uur van de grote aanvechting. Jezus vraagt zijn naaste discipelen met hem te waken, hem nabij te zijn in zijn doodsstrijd. Tot drie keer toe vindt hij hen in slaap, lezen we in Matteüs. Jezus laat zijn teleurstelling merken: ‘Konden jullie niet eens één uur met mij waken?’ en later, ‘Liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten?’ Teleurstelling en verdriet bij Jezus omdat hij in zijn nood door zijn vrienden alleen wordt gelaten.

In het gewone leven is dit een veelgehoorde klacht. Mensen houden het niet of nauwelijks vol om elkaar bij te staan wanneer er sprake is van lijden en verdriet. In het begin vaak wel als het onheil net gebeurd is: het overlijden van een dierbare, een foute uitslag van wat voor aard dan ook. Het wordt pas lastig als de problemen blijven en lang duren. Wanneer mensen lange tijd moeilijke en zware verhalen te vertellen hebben. Herkenbaar voor velen die te maken hebben met chronisch lijden. Het gevoel dat je er alleen voor staat kan net zo veel of misschien nog wel meer pijn doen dan de ellende waarin je zit.

Het kunstwerk  draagt de titel Gethsemane (2009)en is uitgevoerd in hout, vilt en glas.

Naast de lijdende Christus wiens hoofd steeds verder naar beneden buigt totdat het knakt, zijn zes figuren te zien. Allen hebben hun hoofd afgekeerd van de lijdende persoon. Ze zijn omgeven door een mantel van vilt. Ze zetten hun kraag op om het verdriet en de ellende van de ander niet te hoeven zien.

Er zijn redenen genoeg om te bedenken waarom mensen elkaars lijden nauwelijks kunnen verdragen of er voor weg lopen. Op de mantels van de figuren heb ik een keuze gemaakt uit de vele redenen waarom mensen de andere kant opkijken. In geborduurde letters staat er:

geen zin in
onverschillig
onbegrip
machteloosheid
onvermogen
ongeduld

De lijdende figuur is Jezus, maar kan een ieder van ons zijn. Het donkere paars verwijst naar het lijden. De diep rode glasstukjes verwijzen naar zweet of tranen als druppels bloed.