Titel: ” Onverwachte wending” 2014

Techniek: hout met glas mozaïek

Op kruispunten in de heilsgeschiedenis van God met mensen zijn het vrouwen die de doorgang daarvan mogelijk maken. Bijzonder omdat vrouwen in de tijd van de Bijbel een ondergeschikte rol hadden aan die van de man. Het is God zelf die dit doorbreekt door vrouwen een sleutelrol te geven. We vinden dit terug in de stamboom van Jezus.
Opmerkelijk is dat de stamboom voornamelijk bestaat uit mannen genoemd als verwekker .De vrouwelijke bijdrage en geboorte wordt niet genoemd. Dat is opvallend omdat het Hebreeuwse woord voor verwekken zowel voor baren als ook voor verwekken kan worden gebruikt.
Verrassend is het als we in de opsomming van mannen toch een aantal vrouwen ontdekken. Het gaat om onvruchtbare aartsmoeders Sara, Rebekka, Lea en Rachel , maar ook over vrouwen wiens positie uiterst kwetsbaar was;Tamar, Rachab, Batseba, Ruth, alle vier waren vreemdelingen( niet-joden) en werden met de nek aangekeken. Juist deze vrouwen krijgen een cruciale rol in Gods Heilsgeschiedenis.De vrouwen onderbreken de mannelijke lijst om duidelijk te maken dat juist zij op een bijzondere manier bijdragen aan de geboorte en continuïteit van de stamboom.
De man wordt als het erop aankomt opzij geschoven en deze vrouwen blijken dan de garantie dat de geschiedenis, die levensloop door kan gaan, tegen de mannen in en boven de mannen uit. Het verhaal van God met mensen gaat dus niet uit eigen kracht door.
In het N.T. is het Elisabeth die opnieuw onvruchtbaar is en zo loopt er als het ware een rode draad van geboortes uit onvruchtbare of buitengewone vrouwen door de hele Bijbel. Uitkomend bij Maria die Jezus ter wereld brengt via ook weer een wonderbare geboorte. Allemaal om duidelijk te maken dat waar menselijkerwijs geen doorgang lijkt te zijn, God nieuwe wegen opent.
Op het paneel zijn de vrouwen omgeven door de rode bloedlijnen van heil verbonden met het hart van Gods liefde. Rood als kleur van Gods liefde, kleur van bloed, Gods Geest.
Groen als kleur verwijzend naar Gods trouw, hoe God zich op leven en dood verbindt met mensen, mensen perspectief en een nieuw begin gunt.